Śledź nas na:Cechy prozy modernistycznej

Młodopolskie utwory Stefana Żeromskiego oraz Władysława Reymonta, nie bez podstawy są uważane za dzieła typowo modernistyczne, gdyż „błyszczą” swym nowatorstwem, wprowadzają nowe pomysły oraz sposoby narracji i obrazowania. Myślę, ze wszystko to sprawi, ze utwory te utkwią w naszej pamięci nie tylko poprzez swoją treść, ale również będziemy pamiętać je, jako typowe dzieła prozy modernistycznej dziewięćdziesiątych lat XIX wieku.

i  S. Żeromski, ludzie bezdomni, warszawa 1973, s. 199

ii D. Stopka, Opracowania. Młoda Polska, Kraków 1996, s. 78

iii S. Żeromski, op.cit. s. 201

iv S. Żeromski, op.cit. s. 200

v S. Żeromski, op.cit. s. 197

vi D. Stopka, Opracowania. Młoda Polska, Kraków 1996. s. 90

vii D. Stopka, op.cit., s. 94

viii D. Stopka, op.cit., s. 93Zobacz także