Śledź nas na:Chłopi

Chłopi — powieść-epopeja Władysława Reymonta, za którą otrzymał on Nagrodę Nobla w 1924.

W powieści ukazana jest społeczność wiejska w różnych aspektach jej życia. Dominuje realizm opisujący to, co najbardziej charakterystyczne dla tej społeczności, i jednocześnie niekłócący się z powszechnymi o niej wyobrażeniami. Inna technika artystyczna zastosowana w powieści to naturalizm - drobiazgowe opisywanie (niemalże z fotograficzną dokładnością) obyczajów chłopskich. Wyraźna jest także skłonność do epatowania drastycznością (np. opis własnoręcznie dokonywanej amputacji nogi przez Kubę). Także przypisywanie ludziom pobudek czysto biologicznych, pozarozumowych, porównywanie ich do zwierząt opierających się na instynkcie stadnym. Symbolizm występuje bardzo rzadko - za scenę symboliczną z pewnością można uważać opis śmierci Macieja Boryny. W powieści zauważalne są także elementy impresjonizmu i ekspresjonizmu oraz wnikliwa obserwacja natury ludzkiej.

Społeczność opisana w Chłopach jest silnie zhierarchizowana, a jej religijność ograniczona do zachowywania obrzędowości świąt kościelnych. Święta te związane są z naturalnym cyklem życia ludzkiego (narodziny, wesele, śmierć).

źródło: Wikipedia

  • liczba prac: 5